Chương trình tiếng Anh - Kid's Club

Chương trình tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh tại Kid’s Club được thiết kế giúp trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh 100% tiết học với các giáo viên Việt Nam và nước ngoài có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó chương trình tiếng Anh tại Kid’s Club được thiết kế bám sát với các kiến thức thực tiễn xung quanh cuộc sống, không rập khuôn. Từ đó trẻ có phản xạ nhanh hơn với ngoại ngữ và tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày.

Trẻ học được gì?

Từ vựng cơ bản với các chủ đề xoay quanh cuộc sống hằng ngày

Từ vựng cơ bản với các chủ đề xoay quanh cuộc sống hằng ngày

Phát âm chuẩn do môi trường 100% tiếng Anh với giáo viên Việt Nam và Nước Ngoài

Phát âm chuẩn do môi trường 100% tiếng Anh với giáo viên Việt Nam và Nước Ngoài

Mạnh dạng và phản xạ nhanh hơn trong giao tiếp

Mạnh dạng và phản xạ nhanh hơn trong giao tiếp

Kiến thức ở nhiều lĩnh vực như Toán, STEM, kĩ năng sống bằng tiếng Anh

Kiến thức ở nhiều lĩnh vực như Toán, STEM, kĩ năng sống bằng tiếng Anh

Phụ huynh hỏi - Kid's Club trả lời

Kid’s Club giảng dạy tiếng Anh theo chương trình gì?

Kid’s Club phát triển giáo trình tiếng Anh riêng biệt dựa trên nhiều lĩnh vực Toán, Khoa học, STEM, kĩ năng sống, …

Giáo trình này giúp trẻ vừa có thể tiếp thu được ngoại ngữ mà còn có được vốn kiến thức đến từ cuộc sống xung quanh

Trẻ bao nhiêu tuổi thì được học Anh Văn?

Tại Kid’s Club, trẻ được học tiếng Anh từ 25 tháng (2 tiết/tuần – 1 tiết GVVN, 1 tiết GVNN). Đây là độ tuổi bắt đầu làm quen với tiếng Anh nên sẽ chưa áp dụng dạy có sách cụ thể như các độ tuổi khác, giáo trình dạy do bộ phận Anh văn biên soạn với các chủ đề cơ bản (màu sắc, số đếm, con vật…).

Giáo viên tiếng Anh là người nước nào? Có bằng cấp gì?

Giáo viên tiếng Anh đến từ các nước Mỹ, Anh, Úc, Philippines. Việc học đa dạng giáo viên đến từ nhiều nước sẽ giúp trẻ có cơ hội tiếp xúc, phân biệt được các giọng, cách phát âm của các nước khác nhau trên thế giới. Tất cả các giáo viên đều có bằng cấp giảng dạy TESOL, CELTA, TEFL…